Richtlijnen abstracts

Het VK aanvaardt inzendingen van alle onderzoeksdomeinen binnen de bewegings- en revalidatiewetenschappen en kinesiologie; en dit zowel toegepast op de mens als op het dier. Het insturen van een abstract is gratis. De deadline voor het indienen van abstracts is 23 november 2018. Abstracts dienen verstuurd te worden naar ann.hallemans@uantwerpen.be

 

Bachelor- en Masterstudenten kunnen hun onderzoek in postervorm presenteren en deelnemen aan de "Gaston Beunen VK-prijs voor jonge onderzoekers: Bachelor- en Masterstudenten (posterpresentatie)”. Slechts 1 abstract per student als eerste auteur wordt aanvaard. 

 

Doctoraatsstudenten kunnen hun onderzoek insturen voor een postermededeling of een mondelinge presentatie. Aangezien de tijd voor mondelinge mededelingen beperkt is, zal het wetenschappelijke comité 10 individuele abstracts weerhouden voor een mondelinge presentatie. Na het reviewproces worden alle auteurs (in de week van 3-7 december 2017) geïnformeerd over de aanvaarding van hun abstract, en de keuze voor een mondelinge of een postermededeling. Alle poster- en mondelinge presentaties komen in aanmerking voor de "Gaston Beunen VK-prijs voor jonge onderzoekers: PhD-studenten (posterpresentatie / mondelinge presentatie)”.

 

Elke andere onderzoeker (post-doc onderzoekers en vorige VK-laureaten) wordt vriendelijk uitgenodigd om zijn/haar werk in postervorm te presenteren. Gelieve hiervoor eveneens een abstract in te sturen aangezien dit ook wordt opgenomen in de VK-Symposium Proceedings. 

 

 

 

Opmaak van het abstract

Het abstract dient opgemaakt te worden in een MS Word document en mag niet langer zijn dan 1 A4-pagina. Abstracts mogen maximaal 3000 karakters (inclusief spaties, referenties, titel, auteurs, instellingen en referenties, uitgezonderd tabellen en grafieken) bevatten. Het lettertype is "Times New Roman", lettergrootte "12" en regelafstand "1.5". De default paginamarges in MS Word dienen eveneens gerespecteerd te worden. Enkel ASCII-karakters* mogen gebruikt worden. Tabellen en grafieken mogen toegevoegd worden aan het abstract, zonder daarbij 1 A4-pagina te overschrijden. Referenties in de tekst dienen geciteerd te worden aan het einde van het abstract. Elke inhoud van het abstract valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s) van het abstract. Alle aanvaarde abstracts zullen zoals ze ingestuurd werden verschijnen in de Proceedings van het 23ste jaarlijke VK-symposium. Als eerste auteur krijg je een ontvangstbevestiging per e-mail. De PhD-studenten worden ook geïnformeerd over de toegekende presentatievorm: mondeling of poster.

 

Vermeld in je e-mail (ann.hallemans@uantwerpen.be, ten laatste 23 november 2018) in welke hoedanigheid je je abstract (in bijlage toe te voegen !) indient:

0 je neemt deel met werk als Bachelor- of Masterstudent

0 je neemt deel met werk als PhD-student (WP/AAP/BAP)

0 je neemt deel met werk als Post-doc onderzoeker

0 je neemt deel met werk als vorige VK laureaat (+ vermelding jaartal, prijs, plaats)

0 je neemt deel met werk als ZAP

 

* Om zeker te zijn dat je abstract enkel ASCII-karakters bevat kopieer je de tekst eerst naar een tekst-editor zoals Windows Notepad. Vervolgens kies je "Save As..." en kies je "Set encoding to "ANSI".

 

Opmaak van de posters

De posters hebben verplicht een verticale oriëntatie, waarbij het aangewezen formaat portrait A0 is. Het maximale toegestane formaat is 1 m breed en 2 m hoog.

 

De vereniging voor kinesiologie is een samenwerking van:


Volgende symposium

Er zit beweging in mobiliteit

Antwerpen - Vrijdag 14 december '18

 

Volg ons